Yazdır  
​BAŞAKŞEHİR ŞERİAT ÜSSÜ
İstanbul’da 445 tarikat ve buna bağlı kol faaliyet veriyor.
İsmi anılan gruplara ait öğrenci yurdu sayısı ülke genelinde 380 bin civarında.
Eğitimde 4+4+4 sistemine geçildikten sonra devlet okullarında okuyan öğrenci sayısı 1 milyon oranında azaldı.


4 bin devlet ilkokulu kapasite düşüklüğü yüzünden kapandı.
Çok küçük yaştaki çocukların din öğretisi ambalajıyla farklı fraksiyon ve kitlelerin etkisi altına girmesi aslında ciddi bir milli güvenlik sorunu.
Başakşehir ilçesi, İstanbul’da bu tip organizasyonların en rahat yapılandığı merkezlerden birisi.
Medrese eğitimi adı altında ümmet ve mürit bilincini yaygınlaştırmaya çalışan topluluklar, apartman dairelerinden, lüks plaza ofislerine, bağımsız bina komplekslerinden, konforlu yerleşkelere kadar bir çok noktada aktif konumda.
Ve sürecin en üzücü yanı, yerel belediye yönetiminin, ilçe milli eğitim müdürlüğünün ve ilgili resmi kurumların bu gerici tabloya suskun kalması.
 
SÜBYAN KAMPLARI
Başakşehir, çocuklara yönelik illegal dinsel eğitim aksiyonunun başkenti. İlçede yapılanmış çok sayıda tarikat uzantısı, 2.5-3 yaşına erişmiş çocukları radarına almış durumda.
Yoksul, muhtaç ve göçe zorlanmış ailelerden seçilen bu tip çocuklar, belirli inanç gruplarının mürit adayı olma yolunda.
Kendi aralarında çeşitli kategorilere ayrılan ve zaman zaman fikirsel çatışmalar yaşayan işporta din okulları, bazı kamu kuruluşlarının ve siyasi odakların destek ve himayesinde, etkinlik gücünü her geçen gün artırmakta.
Başakşehir’de yerleşik okul öncesi dinsel eğitim dünyasının ana aktörlerini tanıtmak, sürecin düşünsel altyapısını, yasal boyutlarını ve işleyiş mekanizmasını kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz.
Fotoğrafın arka planını inceleyerek analize başlıyoruz;
 
DENETİMDEN MUAF
Sübyan okulları, çocuk medreseleri, hafızlık okulları, irfan mektepleri, sübyan kursları, şeriat kreşleri gibi farklı isimler altında işlevsellik gösteren çizgilerin çoğu, kurumsal nitelik taşımıyor. Devlet okullarındaki ana sınıflarının yetersizliği, aileleri bu tip alternatif mecralara yönlendiriyor. Hemen hepsi denetimden muaf. Bir çoğu dernek kimliğiyle hareket etse de, dernek statüsüne sahip değiller. Kontrolsüzlük, kayıtsızlık ve hudutsuzluk öylesine serbest çalışma alanı bırakmış ki, web sitelerinde, sosyal medya zeminlerinde duyuru yaparak kursiyer edinmeleri doğal karşılanıyor.
 
ÇOCUKLAR TRAVMADA
Henüz oyun çağının başlangıcında olan çocuklar, böylesine ağır disiplinli bir sürece dahil olduklarında büyük şaşkınlık yaşıyor.
Üç dört yaşlarındayken eğlenerek öğrenme şeklinde verilen eğitimler, beş yaşından itibaren katı disipline dönüşüyor.  
Sosyal kimlik edinme dönemindeki körpe zihinler, yasak, kural ve yaptırımlarla yüzleşince, psikolojik sapmalar ve travmalar ortaya çıkıyor. Hayat ve dinamikler sevap-günah ekseninde algılanmaya başlıyor. Eğitimini gördükleri dinsel dünyanın kutsal imgesi olan ahirete bir an önce göçme ve iyi kul olarak cennete girme hayalleri kuruluyor. Normal yaşam boyutundan hızla uzaklaşılıyor. Derin çelişki ve boşluklar yaşamaya başlayan çocuk, İslam’a uygun yaşamadığını düşündüğü ailesini eleştirme, kardeşine şiddet uygulama, yatağına idrar kaçırma gibi davranışlar sergiliyor.
Resim çizmeye hevesleniyor, bilinci günah diyor.
Hayvan ve doğaya yönelik hikayeleri incelemek istiyor, Allah’ı incitirim endişesiyle duygusunu frenliyor.
Ağır psikolojik sorunlar, konuşma bozuklukları, zeka geriliği gibi ciddi sıkıntılar kaçınılmaz hale geliyor.
Akranlarıyla uyum sorunu zirveye ulaşıyor.
İçine kapanma, doğal denge kaybı hızlanıyor.
Aktivitelere katılımda zorlanıyor, iletişimde tutukluk yaşıyor.
Biyolojik eşe yabancılaşma, itaat psikolojisi, yoz fikriyata bağlılık, ‘’Hoca böyle istedi’’ dayatmasıyla sunulan kurallara koşulsuz rıza gösterme hali, çocuk beyinlerde ağır hasar bırakıyor.
Ölüme duyulan merak çoğalıyor, yaşam ilgisi kayboluyor.
Bunalımlar baş gösteriyor, intihar eğilimi artıyor.

   

HER ŞEY SERBEST
Hükümet, 2009 yılında okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirdi. 2012’de zorunlu olmaktan çıkardı. Cemaat, tarikat, din grupları ve inanç topluluklarının örgütlenmesinin yasal altyapısı hazırlandı.
Kur’an kurslarının okul öncesi din eğitimine entegre edilmesiyle, çok sayıda gerici girişim eğitimci vasfı kazandı.
 
AYRIŞMALAR ARASINDA
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile 4-6 yaş çocuk etkinlikleri ve eğitimi sertifika programı oluşturuldu. Programa dahil olup, sertifika edinenler eğitimci olarak tanımlandı.
Sertifika dayatmasına bayrak açan, cemaat ve tarikatlar, ‘Gönüllü Öğretmen’ başlığı altındaki sözde hocalarla Diyanet’in ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın şifresini kırdı.
Çocuklar, kariyeri olmayan, eğitimci statüsü taşımayan, din konusunda akademik kriteri bulunmayan insanların eline bırakıldı.
 
BAŞAKŞEHİR MEDRESE GERÇEĞİ
Gelelim Başakşehir’e.
Bakalım durum ne?
İsimleriyle, faaliyetleriyle, bağlı oldukları hoca efendileriyle, etkileşim sağladıkları görüş ve hizmetlerle’’Başakşehir Medrese Gerçeği’’
 
BAŞAKŞEHİR İLİM MERKEZİ
İsmailağa Derneği Başakşehir temsilciliği özelliğinde çalışıyor.
Talebeler, ‘Hafızlık Medresesi’ adı verilen yatılı hafızlık kursunda ücretsiz eğitim görüyor.
Hafızlık eğitiminin yanı sıra, ilmi donanım, manevi olgunluk, İslami kimlik eğitimleri gibi konu başlıkları okutuluyor.
İlkokuldaki çocuklara, okul çıkışı Kur’an ve hafızlığa hazırlık eğitimleri veriliyor.
 
AYSİMA SÜBYAN KURSLARI
Aysima İlim ve Hizmet Derneği tarafından organize ediliyor.
İsmailağa cemaati yolunda bir yapı.
3-6 yaş arası kız ve erkek çocuklara medrese düzeninde hafızlık, Kur’an, tecvid, mahreç, 40 hadisi şerif ezberi, siyer eğitimleri veriliyor. Kur’an partisi, türbe ziyaretleri, camilere yolculuk, Kur’an okuma yarışması gibi faaliyetler öne çıkıyor.
Hocaların tamamı Mahmut Efendi müridi.
 
RİBAT OKULLARI
Başakşehir, İstanbul’da son üç yılda en fazla Işid militanı ele geçirilen ilçe. Özellikle Kayaşehir bölgesinde yoğunlaşan Işid evlerinde çok sayıda Dağıstan, Çeçenistan, Özbekistan, Kırgızistan vatandaşı terörist eylem hazırlığındayken, ya da eylem sonrası gerçekleşen baskınlarda yakalandı.
Arapça Ribat (bağlanmak-sağlam yürekli olmak-sabretmek) anlamlarıyla, ‘Ahdimiz’ adı verilen öğretilerle, TC ve Atatürk karşıtı söylemlerle skandal derslere imza atıyor.
 
İMKANDER
İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği.
2009 yılında kurulan bir organizasyon.
Başakşehir temsilciliği İmkander Muhacir Okulu adı altında eğitim veriyor.
Muhacir okulunda Türkçe-Arapça eğitimlerinin yanında, Kur’an ve temel İslami ilimler dersleri veriliyor.
Derneğin amacı, Başakşehir’e hicret etmiş ailelerin çocuklarına Allah yolunda eğitim sağlamak. Dernek, Çeçenistan, Dağıstan, Balkarya, Kafkasya’dan gelen ailelerle ilgileniyor. İnguş, Nogay Türkü, Karaçay Türkü mülteci çocukları projeye dahil ediyor. Myanmar ordusundan kaçarak Bangladeş’e sığınan Müslümanların kimsesiz kalan çocuklarını dernek bünyesine kazandırmaya çalışıyor.
 
BAŞAKŞEHİR ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ
Başakşehir ilçesinde kayıtlı 6769 uluslararası öğrenci var.
Yemen, Somali, Filistin, Dağıstan, Çeçenistan, Suriye, İran, Kırgızistan kökenliler başı çekiyor.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 16 bin öğrenci Türkiye burslusu olarak okuyor. Başakşehir Uluslararası Öğrenci Derneği YTB bünyesinde çalışma yapıyor.
Çocuklara ümmet kahvaltısı programı dahilinde 3-6 yaş aralığındaki kitleyle temas kuruluyor.
 
BAŞAKŞEHİR ACİL YARDIM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
Suriye’li, Özbek, Çeçen, Tatar, Filistin’li, Irak’lı ve Türkiye’li yoksul ailelere yardım malzemesi dağıtıyor. Yoksul ve yetim çocukların sübyan okullarına yönlendirilmesini sağlıyor.
 
BAŞAKŞEHİR KÜLTÜREVİ DERNEĞİ
Salıncak Çocuk Kulübü adı altında, 3-11 yaş arasındaki çocuklara radikal dinci eğitimler veriyor. ‘’Cuma’yı, camiyi, cemaat olmayı öğretiyoruz.’’ sloganıyla çalışıyor.
Yaz okulu etkinliklerinde erkekler ve kızlar için ayrı gruplar halinde eğitim programları düzenleniyor.
Ümran Kültür ve Medeniyet Hareketi çizgisinde bir yapı.
Genç Öncüler grubu, lise öğrencileri düzeyinde aktiviteler planlıyor.
 
ASHAB-I KEHF İLMİ HİZMET DERNEĞİ-GÜVERCİNTEPE
Gerici, dogmatik eğitimler veren çocuk medresesi.
Talebelerin yaş grubu 3-15 aralığında.
Sloganları ‘’Şalvar giymekten utanmayınız. Sakal, cübbe, çarşaf, uzun entari, İslam kıyafetidir. Bunları giymek, ben Müslümanım, benim sağlığımda kimse İslamiyet’e yan bakamaz demektir.’’
 
MEVADER GENÇLİK BAŞAKŞEHİR
İsmailağa İlim Merkezi, Başakşehir 1.etap temsilciliği.
Kayaşehir’deki Kur’an kursu 3-8 yaş arası çocukları hedefliyor.
Oyakkent’te 27 bin metrekare arazi üzerinde külliye projesi onaylandı. 500 talebeye aynı çatı altında din eğitimi vermeyi hedefliyorlar. Mevader, ilçedeki mülteci çocukların dini derneklere kayıt yaptırması için Başakşehir Kent Konseyi ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyor.
 
EGOP-EV GRUP OKUMALARI
İnsan ve Medeniyet Hareketi Rahmet Başakşehir temsilciliği organizasyonu.
EGOP Ev Grup Okumaları konseptinde çok küçük çocuklara evde din dersi veriliyor. EGOP’ta çocuklar, etkinlikler ve eğlenceli oyunlar eşliğinde, Kur’an-ı Kerim, Siyer, İlmihal ve Ahlak dersleri görüyor.
Yetişen talebeler, İSTEV (İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı) tarafından organize edilen ‘Hikmet Okulları’ eğitim programına yönlendiriliyor. Genç Hareket Okulu ‘İlmin Hareketle Buluşması’ mottosuyla, lise ve üniversite öğrencilerinin manevi, ahlaki eğitimine olanak sağlıyor.
 
KAYAŞEHİR İLİM DERNEĞİ
İsmailağa cemaatinin kollarından.
Kayaşehir Hayra Davet Gündüzcü Hafızlık Medresesi, 8-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik.
Çocuk Hafızlık Medresesi, sübyanları hedefliyor.
 
BİNDER İNSAN VE ÇEVRE DERNEĞİ-BAŞAKŞEHİR
Nakşibendi tarikatı, Ahmet Yesevi geleneği, İskenderpaşa kolu.
2016 yılından beri Binder bünyesindeki İdeal Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü öncülüğünde, ‘Haydi Çocuklar Camiye’ yarışması düzenliyor.
Başakşehir’de 12 cami İskenderpaşa dergahının kontrolünde. Yarışmanın etapları bu camilerde icra ediliyor.
Vakit namazlarına katılan çocuklar, kıldıkları namaza göre puan kazanıyor. Elde edilen puanlara, iyi ahlak ve Kur’an okuma gibi kriterler ekleniyor.
Dereceye giren çocuklara ve ailelerine umre ziyareti gibi ödüller veriliyor.
Dernek tarafından koordine edilen diğer bir aktivite ‘Ufka Yolculuk Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü’ konulu bilgi yarışması.
 
İLHAM VAKFI
Şahintepe Mahallesi, Eski İstanbul Caddesi, No:52’de yer alan, radikal dinci eğitim veren bir kurum.
Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi-Ürdün Yermuk Üniversitesi ortak projesi.
Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye’den hocalar var.
İlahiyat-Kıraat-Arap Dili ve Edebiyatı bölümleri ve Arapça kursları eğitimi devam ediyor.
 
7 HİLAL BAŞAKŞEHİR
Tematik Yaz Okulları adı altında 4-6 ve 8-14 yaş grup çocuklara dinsel eğitim programları uyguluyor.
7 Hilal Başakşehir dönemsel şube başkanı Ahmet Sait Ceylan, Başakşehir Stk platformunun tanınan isimlerinden.
7 Hilal Başakşehir, ‘Çağın Sancaktarı-Yeni Bir Çağa Çıkıyoruz’ sloganı ile faaliyet üstleniyor. Misyonunu ‘Allah için tokat atabilecek gençlik yetiştirmek’ olarak tanımlıyor.
Fütüvvet-İlim-Ahlak öğretisi adı altında, Kuran’ı Kerim, Siyer Okumaları, Hadis Halkaları, Marşlarla Yürürüz, Peygamber Kıssaları gibi ders içerikleri paylaşıyor.
 
BİHADER
Bihader Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği. Medine Müdafii Fahrettin Paşa Cami, eğitim merkezi niteliğinde kullanılıyor. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber ‘Ailemle Kitap Okuyorum’ etkinliği düzenleniyor.  
‘Samimiyet Sohbetleri’ başlığıyla 4-6 yaş çocuklara yönelik camiyle tanışma seansları yapılıyor. Sabah namazına katılım, dua öğrenme terapisi ile başlayan iletişimler sıcak çorba ikramı ile devam ediyor. Gruptan seçilen çocuklar, hafızlığa hazırlık çalışmalarına dahil ediliyor. Arapça, Riyazü’s Salihin dersleri ile süreç olgunlaşıyor.
 
SAFA VAKFI BAŞAKŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ
Vakıf, Önder İmam Hatipliler Derneği ve Didar Dini İlimler ve Değerler Araştırma Derneği’nin katkılarıyla Başakşehir’de yaz etkinlikleri düzenliyor. Organizasyon Komitesi,
Kur’an, ilmihal, ezber, ahlak, Şifa-i Şerif derslerinin yanı sıra, futbol, çocuk ve gençlik kampları, doğa gezileri gibi aktiviteler gerçekleştiriyor.
Müstakim Turizm şirketi ortaklığıyla umre turları tertip ediyor.
Genç Ortam Platformu yönetiminde, Türkiye genelinde öğrenci yurtlarına rezervasyon sağlıyor.
Başakşehir genelinde Sahih-i Buhari dersleri veriyor.
 
BAŞAKDER
Başakder Eğitim ve Kültür Derneği.
2013 yılının Ağustos ayında, Başakşehir Sular Vadisi’nde  düzenlenen ‘’Seyyid Kutub ve Mısır Direnişi’’ programıyla adını duyuran bir dernek.
Nakşibendi tarikatı Halidiyye kolundan.
Cıvıltı Çocuk Kulübü bünyesinde 2-8 yaş arası çocuklara dinsel odaklı eğitim içerikleri sağlıyor.
Kız ve erkek öğrencilere ayrı gençlik sinema kulübü, maneviyat atölyeleri, enstrüman dersleri ve gıda kermesleri dernekle talebeler arasındaki bağları kuvvetlendiriyor.
 
ÖZGÜR-DER BAŞAKŞEHİR
Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği.
Dernek, aylık periyotlarda Usuliddin konferansları düzenliyor.
Mescit buluşmaları, Mekke dönemi Siyer-i Nebi sohbetleri, ‘Ayetler Işığında Hayat Dersleri’ ana programlar. Bayanlara özel Nüzul sırasına göre Tefsir okuma ve Kayaşehir Ömer Fahrettin Paşa Cami’nde itikafa girme ibadeti yoğun ilgi görüyor.
 
BİLİM VE İNSAN VAKFI
Özel Başakşehir Orta Öğretim Öğrenci yurdunu yönetiyor.
Yaz aylarında yoğun din temelli eğitim programları örgütlüyor.
Başakşehir’in çeşitli yerlerinde hizmete sunduğu ‘Öğrenci Konukevleri’ bünyesinde Kur’an öğretileri, ilmihal dersleri, kreş dönemi din eğitimi, izcilik, satranç, yüzme gibi sosyal etkinlik yaz kuşakları düzenliyor.
Ümraniye’de bulunan Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an Akademisi’ne öğrenci hazırlıyor. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Milli İrade Platformu ve Türkiye Gençlik Stk’ları Platformu bileşeni.  
İmam-ı Azam Cami kız Kur’an kursu derneği, Ahmed-i Yesevi Cami kız Kur’an kursu derneği, Selman-ı Farisi Cami erkek Kur’an kursu derneği, İmam-ı Azam Cami ve kreşi derneği, Kazakistan Çimkent erkek ve kız Kur’an kursları vakfa bağlı yerel ağlar.
 
HÜDA-PAR BAŞAKŞEHİR
Hizbullah ardılı siyasi parti. 2012 yılından önce Mustazaflar Derneği çatısı altında çalışmalar yapan Hizbullah grupları, derneğin Yargıtay tarafından kapatılmasının ardından Hüda-Par (Hür Dava Partisi) bünyesine taşındı. Altınşehir, Bayramtepe, Güvercintepe ve Şahintepe’de kitlesel tabanları mevcut.
‘Çocuk Bahçemiz’ organizasyonu ve ‘’Salavat kampanyaları çocuklardan başlasın’’ sloganı Hizbullah eğitimi düzeneğinin yapı taşları. Erken yaşta evliliklerin çok sık yaşandığı bir yapı.
İslam ve gençlik buluşmaları programlarını ‘’Peygamber Sevdalıları Platformu’’ ile beraber düzenliyor.
 
İLİM YAYMA CEMİYETİ BAŞAKŞEHİR
Yaz okulu programları organize ediyor. 4-6 ve 7-14 yaş bloğundaki kız-erkek öğrencilerine yönelik hafızlık öğretiminin yanı sıra, itikat-ibadet-siyer-ahlak gibi derslere ağırlık veriyor.
Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrenci yurdu, Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci yurdu ve M.Emin saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci yurdu cemiyetin kontrolünde.
 
HAYRAT VAKFI BAŞAKŞEHİR
Nur cemaati kollarından.
Başakşehir Belediyesi’nin organize ettiği izcilik kamplarının paydaşlarından. Çeşitli dini dernek ve vakıfla beraber çocuklara Kur’an öğretimi, mahallelerde çocuk medresesi açılması gibi faaliyetlerde finans desteği sağlıyor.
 
BEKADER
Başakşehir Eğitim Kültür ve Aile Derneği.
İnsan ve Medeniyet Hareketi Rahmet Başakşehir projesi bünyesinde çalışıyor.
Rahmet Ev Okulu projesiyle 3-6 yaş dönemi çocuklara dokunuyor. Kur’an derslerinin yanı sıra, eğitici sosyal aktiviteler ve oyun atölyeleriyle çalışmalarını devam ettiriyor. İlitam (İlahiyat lisans tamamlama) seviyesindeki talebelere ilahiyat ön lisans bursları sağlıyor.
 
MENZİL
Nakşibendi tarikatının Menzil kolu Kayaşehir’de çok aktif.
Bölgeye çok sayıda sübyan okulu açmış durumdalar.
 
ESSELAM ÇOCUK MEDRESELERİ
Bahçeşehir’in ilk çocuk medresesini açan kurum.
Cüz-Kur’anı Kerim-Sure-Dua-Namaz eğitimi-Esma’ül Hüsna-Siyer-Fıkıh-Akaid dersleri veriliyor. Talebeleri 3-10 yaş dönemi çocuklar.
 
ASR-I SAADET KIZ ERKEK SÜBYAN OKULLARI
Sübyan Okulu özelliğinde.
Adab-Tecvidli Kur’an-Akaid-Siyer eğitimleri ile beraber sosyal aktiviteler ve spor etkinlikleri ile dikkat çekiyor.
 
HAZRETİ AYŞE İLİM VE HİZMET VAKFI
Çocuk medresesi.
Hafızlık okulu olarak hizmet veriyor.
Üç yaşından 14 yaşına kadar erkek öğrencilere yatılı ya da dönemsel eğitim programları uyguluyor.
 
5 MEVSİM DERNEĞİ
2011 yılında kuruldu.
Kur’an kursları okul döneminde hafta sonları, yaz tatilinde hafta içi her gün yapılıyor.
4-14 yaş arasındaki çocuk gruplara yönelik eğitim içerikleri ile din öğretisi sağlanıyor.
 
ENSAR VAKFI
İlahiyat vefa dersleri, tefsir sohbetleri, örgün eğitimli hafızlık okulu, İmam Hatip okullarına ön kabul sınavları, Genç Ensar Türkiye konuşmaları, öğrenci yurtları organizasyonları, oyunlarla Elif-Ba dersleri, Türkiye Değer Ödülleri koordinasyonu, okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar için din eğitimleri vakfın ana faaliyetleri.
 
FİNANS HAVUZU
Yukarıda adı geçen, vakıf, dernek, platform ve örgütlenmeler çok güçlü finansal kriterlere sahip. Derviş adı verilen tarikat müritlerinin kurduğu şirketlerin, kamudan yüklü ihaleler kazandıkları öne sürülüyor.
Özellikle Nakşibendi tarikatının Menzil kolu Semerkand grubu bu konuda oldukça etkin grafikler çiziyor.
Tahsis edilen özel araçlar, dernek ve vakıfların etkinliklerine katkı veren büyük ölçekli sponsorlar, hac-umre gibi din turizmine dayalı organizasyonlar, ciddi kazanç portföyleri oluşturuyor.
 
STANDARTLAR KAYIP
Başakşehir’de örgün faaliyet veren tarikatlar, yasal kriterlere sahip eğitmenlerle çalışmıyor. Eğitimci etiketi ile küçük çocuklara dini yaşam değerleri anlatan şahısların, pedagojik formasyon ve akademik yetkinlikleri bulunmuyor.
Körpecik beyinler, ideolojik İslam felsefesinin kindar öğretileri ile yetiştiriliyor. Devletin bu kalitesizliğe, keyfiyete ve inanç sömürüsüne vakit yitirmeden dur demesi gerekiyor.