Yazdır  
​ESENYURT MECLİSİ UYKUDA
Esenyurt belediyesi meclisi 2019 yılı Ekim ayı birinci oturumu sönük geçti. Bütçe ayı olması nedeniyle gündem maddeleri tek merkezde bloklaşınca, çalışma performansı heyecan vermedi.Başkan Kemal Deniz Bozkurt, 10 Ekim Perşembe günü yapılacak ikinci oturumun ardından, 23 Ekim Çarşamba günü üçüncü oturum teklif etti. Öneri oybirliği ile kabul edildi.
 
GÜNDEM
Başkanlık teklifleri şöyle sıralandı;
1-Kamu İşverenleri Sendikası’na üye olunması ve yetki verilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi,
2-Norm kadro ihdasına ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi,
3-Bazı vatandaşların sulh talebine ilişkin, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün teklifi,
4-2020 mali yılı ücret tarifesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi,
5-2020-2024 stratejik planına ilişkin, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün teklifi,
6-2020 mali yılı performans programına ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün başkanlık teklifi,
7-Yatırım programına ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi,
8-2020 mali yılı bütçe tasarısına ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi.
Teklifler oylandı. İlgili komisyonlara havale edildi.