Yazdır  
DÜNYANIN PİLİ BİTMESİN
İnsan sağlığına zarar veren atık pillerin toplanarak geri dönüşümünün sağlanması geleceğimiz için kritik değere sahip.
Bu amaçla, zaman zaman atık pil toplama kampanyaları düzenleniyor.
Belirli noktalara kurulan atık pil kumbaraları ilgili belediyeler tarafından kontrol edilerek proje yönetiliyor.
Türkiye'de her yıl ortalama 500 ton atık pil toplanıyor.
Evsel atıklardan ayrılan ve kendi özelliği içinde geri dönüşüme kazandırılan pillerin doğaya zarar vermeden rehabilite edilmesi ekolojik denge açısından büyük önem taşıyor.
 
ZARARA DÖNÜŞMEDEN
Pillerin insan sağlığına ve çevreye çok büyük zararları var.
Piller cıva, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden üretiliyor.
Bu pillerin gelişigüzel çöplere atılması, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi çevre açısından büyük tehlikeler oluşturuyor. Pillerdeki metaller toprağa ve oradan da yeraltı sularına karışabiliyor.
Boyutları küçük ama zararları büyük.
Bir kalem pil toprağa atıldığında, 4 metreküp alanı zehirli hale getiriyor. Zehirlenen toprak üretim yapılamaz hale geliyor.
Bir tane kalem pilin ağırlığı yaklaşık 18 gramdır.
Zehirlediği alan ise 4 m3.
3.000 kg evsel atık 4 m3 verimli toprağı kirletiyor.
Tek bir atık pilin toprağa verdiği zarar, 0,75 ton evsel atığın depolanarak kirlettiği alanın dört kat karşılığına denk geliyor.