Yazdır  
HOŞDERE'DE EMEĞİN AYAK SESLERİ
Yürütmesi durdurulan Hoşdere davasında planlar iptal edildi.
Yürütmesi durdurulan Hoşdere davasında planlar iptal edildi.
İstinaf yolu açık olmak kaydıyla, Bahçeşehir için önemli bir kamu davasının ilk aşaması halk lehine şekillendi.
Dava dosyası hakkında detaylı bilgi edinmek, gelişmeleri irdelemek ve gelinen noktayı değerlendirmek için, hukukun emek mutfağında önemli çabaları olan Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir belediye meclis üyesi Avukat Eda Kurt'u çalışma ofisinde ziyaret ettik.
Süreci yorumladık, gelişmeler hakkında söyleştik.

--Nasıl başladı?
Böylesine önemli bir konuya ilgi gösterdiğiniz ve bilgiyi kaynağından edinme gayreti sergilediğiniz için meclis grubumuz adına teşekkür ederim.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Hoşdere mevkii hakkında imar planı değişikliği yaptı.
Yapılan değişiklikler 16 Mart 2020 tarihinde askıya çıktı.
Pandemi döneminde olduğumuz için, yasal süre dahilinde 11 Haziran 2020 tarihinde itirazımızı gerçekleştirdik.
İdarenin 60 gün cevap süresini bekledik.
Ardından iptal davamızı açtık.
CHP Başakşehir Grup Başkanvekilimiz sayın Nizamettin Kümeç, CHP İBB ve Başakşehir belediye meclis üyemiz sayın Murat Özkurt, CHP Başakşehir belediye meclis üyelerimiz sayın Enser Şentürk, Beyzade Kayabaşı ve Bağdagül Gülen dosyada davacı olarak yer aldılar.
Ben de Başakşehir halkını temsil etme duygusu, meclis üyesi olma sorumluluğuyla davanın avukatlığını üstlendim.

--Dilekçede hangi kriterleri esas aldınız?
Meclis grubumuzla beraber;
Başakşehir Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporunu taradık.
2020-2024 Stratejik Plan Taslağı kitapçığını ayrıntılı şekilde araştırdık. Her iki basılı yayında da Hoşdere'nin nüfus yoğunluğu riski açıkça ortaya konuyor, olası yeni yapılaşma halinde meydana gelecek yerleşim ve trafik yoğunluğu vurgulanıyordu.
Yeni planların şehircilik ilkeleriyle uyumsuz olacağı açıktı.
Başakşehir Belediyesi dokümanlarını referans aldık.
Davacıların hukuki yararının ispatı için ilk adım bu oldu.
Ardından, davacıların mülkiyet tapularını dosyaya ekledik.
İkametgah belgelerini.
Meclis üyesi kimlik kartlarını.
Nihayetinde, 'Bilirkişi Raporu'da dosyaya dahil olunca, hukuki altyapı sağlam şekilde tamamlandı.

--Süreç içinde zorluklar yaşandı mı?
Elbette. Sonuçta, bakanlığa karşı bir hukuki mücadele yürütülüyor. İleriki aşamalarda Başakşehir Belediyesi'de taraf olarak dosyaya girdi. Bilirkişi talebimizle ilgili tebligat, avukatlık ofisime gelmiş. Postacı tebligat kağıdını kapıya yapıştırmamış. 
Evrak, mahalle muhtarlığına bırakılmış. 
Sağolsun Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi muhtarı Demet Saltık, mesaj yoluyla evrakın muhtarlıkta olduğu bilgisini paylaştı.
Yasal olarak tanımlanan süre içinde gerekli girişimlerimizi yapmamız bu sayede oldu. Yoksa zamanı kaçıracak ve Bilirkişi delilinden vazgeçmiş sayılacaktık.
Bu durum, dava seyri açısından kayıp hanesine yazılacaktı.
İşleyişi toparladık. Meclis grubu olarak, 6 bin lira Bilirkişi parası, 419 lira keşif harcını yatırarak, sorumluluğumuzun gereğini yaptık.
2021 yılının Temmuz ayında, Bilirkişi heyeti bölgede incelemeler gerçekleştirdi. Raporunu hazırladı ve mahkeme heyetine sundu.

--Son durum nedir?
İstanbul 4.İdare Mahkemesi, 2020/1873 dosyası hakkında verilen kararın İstinaf sürecinin de lehimize gelişeceğini ve kararın kesinleşeceğini düşünüyorum.
12 Ocak 2022 günü dilekçe vermiştim.
13 Ocak 2022'de karar yazıldı.
Bu görüntü, moralimizi ve motivasyonumuzu daha da yukarı taşıdı.
Şöyle bir örnek vereyim;
İstanbul 12.İdare Mahkemesi 2018/1356 sayılı dosyası kapsamında, Olimpiyat Stadı bölgesindeki, arsa satışları konusunda belediye başkanına yetki verilmesi kararının iptali için dava açmıştık.
Çünkü, yetkinin sınırları belli değildi.
Başakşehir Belediyesi, 28 Haziran 2019'da İstinaf dilekçesini verdi. 9 Temmuz'da tarafımıza ulaştı. 10 Temmuz 2019'da cevabımızı verdik. Nihai karar Ekim 2019'da geldi.
İstinaf talebinin kesin reddine karar verildi.
Şimdi, yerel mahkeme aşamasındayız.
Bu dava da, ona benziyor.
Başakşehir halkı için, Başakşehir'in geleceği için emeğimizi ortaya koymaya, mücadelemizi en üst seviyeye taşımaya, kent hakkını koşulsuz korumaya devam edeceğiz.